Wat is CO2

Het milieu speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven. Daar is alle reden voor. Immers, een gezond milieu is van groot belang voor onze leefomgeving. Door menselijk handelen wordt onze natuurlijke leefomgeving in toenemende mate beïnvloed. Zo produceert de mensheid over de gehele aarde gerekend steeds meer CO2, dat is kooldioxide, en overige broeikasgassen. Dat versterkt het broeikaseffect: de opwarming van de aarde die het natuurlijke evenwicht op aarde verstoort. Aan de andere kant is kooldioxide ook noodzakelijk voor het leven op aarde. Hieronder enkele feiten over CO2.
Lees verder op: www.energievergelijk.nl

Dossier Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft grote impact op mens en natuur. De belangrijkste oorzaak van de huidige veranderingen is de mens, volgens de meeste wetenschappers. Nederland maakt zich sterk om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan en ons land aan te passen aan de veranderingen.

Volgens berekeningen zal de gemiddelde temperatuur op de aarde deze eeuw stijgen met ongeveer 1,1 tot 6,4 graden Celsius. De zeespiegel zal met 18 tot bijna 60 centimeter stijgen. De klimaatverandering is ook in Nederland al merkbaar: zachtere winters en warmere zomers, meer extreme regenbuien en de zeespiegel blijft stijgen.
Bron: www.vrom.nl

Wat is het verband tussen CO2 en brandstofverbruik van een voertuig?

CO2 -emissies zijn direct gelinkt aan het verbruik. De CO2-produktie bedraagt ongeveer 2.400 gram per liter benzine, en 2.700 gram per liter diesel. Merk op dat een liter benzine minder CO2 produceert dan een liter diesel. Diesel bevat echter meer energie per liter, en laat dus toe meer afstand af te leggen met een zelfde volume brandstof.

 

co2

tshirt

handleiding band plakken

spakenflitser

versier je fietsbel